DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ngũ Vị Công Huân

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 7/27/2000

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

track01.mp3

1.21 MB

track02.mp3

0.99 MB

track03.mp3

0.7 MB

track04.mp3

0.65 MB

track05.mp3

1.11 MB

Nguồn: Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM