DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phật Thành Đạo

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 1/30/2008

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhatThanhDao 1.mp3

1.43 MB

PhatThanhDao 2.mp3

1.49 MB

PhatThanhDao 3.mp3

1.56 MB

PhatThanhDao 4.mp3

1.59 MB

PhatThanhDao 5.mp3

1.48 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM