DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Phật Tâm

Giảng tại Đạo Tràng Sen Trắng - Tịnh Xá Ngọc Giáng - Đà Nẵng ngày 3/30/2004

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

PhatTam_01.mp3

0.48 MB

PhatTam_02.mp3

0.93 MB

PhatTam_03.mp3

0.77 MB

PhatTam_04.mp3

0.1 MB

PhatTam_05.mp3

0.2 MB

PhatTam_06.mp3

0.28 MB

PhatTam_07.mp3

0.67 MB

PhatTam_08.mp3

0.71 MB

PhatTam_09.mp3

0.57 MB

PhatTam_10.mp3

0.73 MB

PhatTam_11.mp3

0.38 MB

PhatTam_12.mp3

1.13 MB

PhatTam_13.mp3

1.14 MB

PhatTam_14.mp3

1.21 MB

PhatTam_15.mp3

1.27 MB

PhatTam_16.mp3

1.12 MB

PhatTam_17.mp3

0.95 MB

PhatTam_18.mp3

1.23 MB

PhatTam_19.mp3

1.18 MB

PhatTam_20.mp3

0.41 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM