DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Quyết Tâm Tiến Đạo

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 4/30/2010

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01-QUYET TAM TIEN DAO.mp3

25.36 MB

02-QUYET TAM TIEN DAO.mp3

24.54 MB

03-QUYET TAM TIEN DAO.mp3

23.45 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM