DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Sống Vươn Lên

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 4/30/2007

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Track 1 - Song Vuon len!!s.mp3

4.99 MB

Track 2 - Song Vuon len!!s.mp3

5.48 MB

Track 3 - Song Vuon len.!!s.mp3

4.72 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM