DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Sự Nghiệp Của Người Tu

Giảng tại Chùa Vi Bảo Thốt - Cần Thơ ngày 10/30/2007

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

SuNghiepCuaNguoiTu_01.MP3

2.59 MB

SuNghiepCuaNguoiTu_02.MP3

9.54 MB

SuNghiepCuaNguoiTu_03.MP3

6.74 MB

SuNghiepCuaNguoiTu_04.MP3

9.04 MB

SuNghiepCuaNguoiTu_05.MP3

11.59 MB

SuNghiepCuaNguoiTu_06.MP3

2.14 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM