DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ta Chẳng Là Ta

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Minh Chánh ngày 9/25/2010

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TaChangLaTa_01.mp3

2.12 MB

TaChangLaTa_02.mp3

6.02 MB

TaChangLaTa_03.mp3

9.08 MB

TaChangLaTa_04.mp3

9.14 MB

TaChangLaTa_05.mp3

9.41 MB

TaChangLaTa_06.mp3

9.09 MB

TaChangLaTa_07.mp3

8.97 MB

TaChangLaTa_08.mp3

8.99 MB

TaChangLaTa_09.mp3

7.95 MB

TaChangLaTa_10.mp3

1.32 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM