DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tâm

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ngày 1/30/2004

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

Tam_01.mp3

0.69 MB

Tam_02.mp3

1.23 MB

Tam_03.mp3

0.91 MB

Tam_04.mp3

1.05 MB

Tam_05.mp3

0.99 MB

Tam_06.mp3

0.42 MB

Tam_07.mp3

1.03 MB

Tam_08.mp3

1.18 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM