DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tâm Hạnh Người Xuất Gia

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng ngày 1/31/2007

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 TAM HANH NGUOI XUAT GIA.mp3

3.16 MB

02 TAM HANH NGUOI XUAT GIA.mp3

2.75 MB

03 TAM HANH NGUOI XUAT GIA.mp3

3.22 MB

04 TAM HANH NGUOI XUAT GIA.mp3

1.29 MB

05 TAM HANH NGUOI XUAT GIA.mp3

3.39 MB

06 TAM HANH NGUOI XUAT GIA.mp3

4.53 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM