DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tâm Sanh Tất Cả Các Pháp Sanh

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 3/30/2010

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 TAM SANH TAT CA CAC PHAP SANH(03.11.2010)TVTL.mp3

2.21 MB

02 TAM SANH TAT CA CAC PHAP SANH(03.11.2010)TVTL.mp3

2.31 MB

03 TAM SANH TAT CA CAC PHAP SANH(03.11.2010)TVTL.mp3

2.52 MB

04 TAM SANH TAT CA CAC PHAP SANH(03.11.2010)TVTL.mp3

1.84 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM