DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tâm Xuân

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 3/3/2007

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 TAC BACH!!s.mp3

0.67 MB

02 TAM XUAN!!s.mp3

2.02 MB

03 TAM XUAN!!s.mp3

2.02 MB

04 TAM XUAN!!s.mp3

2.31 MB

05 TAM XUAN!!s.mp3

2.33 MB

06 TAM XUAN!!s.mp3

2.18 MB

07 TAM XUAN!!s.mp3

1.52 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM