DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tham Vấn Tại Thiền Viện Trúc Lâm Minh Chánh

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Minh Chánh ngày 9/30/2010

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ThamVanTVMinhChanh_ 04.mp3

5.93 MB

ThamVanTVMinhChanh_01.mp3

8.73 MB

ThamVanTVMinhChanh_02.mp3

9.08 MB

ThamVanTVMinhChanh_03.mp3

8.18 MB

ThamVanTVMinhChanh_05.mp3

7.02 MB

ThamVanTVMinhChanh_06.mp3

6.39 MB

ThamVanTVMinhChanh_07.mp3

5.41 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM