DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thắng Mình Là Trên Hết

Giảng tại THiền viện Trúc Lâm Yên Tử ngày 11/30/2003

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

track01.mp3

0.96 MB

track02.mp3

1.15 MB

track03.mp3

1.12 MB

track04.mp3

1.08 MB

track05.mp3

1.16 MB

track06.mp3

0.98 MB

track07.mp3

1.11 MB

track08.mp3

1.05 MB

track09.mp3

0.78 MB

track10.mp3

0.54 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM