DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thân Bịnh Tâm Bịnh

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 1/30/2010

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 THAN BINH TAM BINH.mp3

2.16 MB

02 THAN BINH TAM BINH.mp3

2.2 MB

03 THAN BINH TAM BINH.mp3

1.72 MB

04 THAN BINH TAM BINH.mp3

1.68 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM