DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thấy Đúng Như Thật Về Ta

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ngày 9/30/2007

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 THAY DUNG NHU THAT VE TA 02-09-07-YENTU.mp3

5.79 MB

02 THAY DUNG NHU THAT VE TA 02-09-07-YENTU.mp3

4.79 MB

03 THAY DUNG NHU THAT VE TA 02-09-07-YENTU.mp3

5.23 MB

04 THAY DUNG NHU THAT VE TA 02-09-07-YENTU.mp3

3.29 MB

05 THAY DUNG NHU THAT VE TA 02-09-07-YENTU.mp3

6.09 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM