DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thế Gian Vô Thường

Giảng tại Chùa Tâm Giác - Đức Quốc ngày 10/30/2009

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01THE GIAN VO THUONG.mp3

12.29 MB

02THE GIAN VO THUONG.mp3

12.23 MB

03THE GIAN VO THUONG.mp3

12.2 MB

04THE GIAN VO THUONG.mp3

12.45 MB

05THE GIAN VO THUONG.mp3

10.73 MB

06THE GIAN VO THUONG.mp3

10.15 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM