DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thiền, Con Đường Khai Phóng Tâm linh

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 5/30/2007

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

1 - Thien Con Duong The Nghiem Chan Ly!!s.mp3

4.52 MB

2 - Thien Con Duong The Nghiem Chan Ly!!s.mp3

4.5 MB

3 - Thien Con Duong The Nghiem Chan Ly .!!s.mp3

4.75 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM