DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Thiền Là Sống Ngay Thực Tại

Giảng tại Thiền tự Thường Lạc - Pháp ngày 9/30/2007

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 THIEN LA SONG NGAY THUC TAI 18.9.2009 THUONG LAC.mp3

1.47 MB

02 THIEN LA SONG NGAY THUC TAI 20.9.2009 THUONG LAC.mp3

1.43 MB

03 THIEN LA SONG NGAY THUC TAI 20.9.2009 THUONG LAC.mp3

1.55 MB

04 THIEN LA SONG NGAY THUC TAI 20.9.2009 THUONG LAC.mp3

1.43 MB

05 THIEN LA SONG NGAY THUC TAI 20.9.2009 THUONG LAC.mp3

1.71 MB

06 THIEN LA SONG NGAY THUC TAI 20.9.2009 THUONG LAC.mp3

1.54 MB

07 THIEN LA SONG NGAY THUC TAI 20.9.2009 THUONG LAC.mp3

2.15 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM