DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tính Chấp Ngã Là Ngòi Nỗ Của Mọi Sự Đổ Vỡ

Giảng tại Đạo Tràng Thái Tuệ Thiền viện Trúc Lâm Yên Tử ngày 7/30/2003

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

1.3 MB

TRACK02.mp3

0.37 MB

TRACK03.mp3

0.27 MB

TRACK04.mp3

0.78 MB

TRACK05.mp3

1.17 MB

TRACK06.mp3

1.48 MB

TRACK07.mp3

1.73 MB

TRACK08.mp3

1.71 MB

TRACK09.mp3

1.7 MB

TRACK10.mp3

1.74 MB

TRACK11.mp3

1.76 MB

TRACK12.mp3

1.5 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM