DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tổ Sư Thiền

ngày 12/24/2006

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

track01.mp3

0.43 MB

track02.mp3

0.44 MB

track03.mp3

0.43 MB

track04.mp3

0.44 MB

track05.mp3

0.42 MB

track06.mp3

0.45 MB

track07.mp3

0.52 MB

track08.mp3

0.45 MB

track09.mp3

0.61 MB

track10.mp3

0.45 MB

track11.mp3

0.49 MB

track12.mp3

0.42 MB

track13.mp3

0.46 MB

track14.mp3

0.49 MB

track15.mp3

0.46 MB

track16.mp3

0.46 MB

track17.mp3

0.43 MB

track18.mp3

0.6 MB

Nguồn: Phật Tử Phổ Khai Tuệ

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM