DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Trở Về Nguồn Gốc

Giảng tại Thiền viện Thường Chiếu ngày 6/30/2007

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 HT NIEM HUONG 06.01.2007.mp3

1.54 MB

02 LOI DAY CUA HT.mp3

2.11 MB

03 SONG TRO LAI GOC.mp3

2.74 MB

04 SONG TRO LAI GOC.mp3

2.14 MB

05 SONG TRO LAI GOC.mp3

2.15 MB

06 SONG TRO LAI GOC.mp3

2.12 MB

07 SONG TRO LAI GOC.mp3

1.62 MB

08 SONG TRO LAI GOC.mp3

1.65 MB

09 SONG TRO LAI GOC.mp3

2.26 MB

10 SONG TRO LAI GOC.mp3

3.32 MB

Ghi chú: Lễ Giỗ HT Thượng Thiện Hạ Hoa lần thứ 34

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM