DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tu Là Chuyển Một Cái Nhìn

Giảng tại Chùa Từ Ân - Pháp ngày 10/31/2009

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 TU LA CHUYEN MOT CAI NHIN.mp3

14.76 MB

02 TU LA CHUYEN MOT CAI NHIN.mp3

15.47 MB

03 TU LA CHUYEN MOT CAI NHIN.mp3

13.64 MB

04 TU LA CHUYEN MOT CAI NHIN.mp3

8.56 MB

05 TU LA CHUYEN MOT CAI NHIN.mp3

11.11 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM