DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Xuân Giác Ngộ - 2008

ngày 1/30/2008

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01-XuanGiacNgo.mp3

1.48 MB

02-XuanGiacNgo.mp3

1.92 MB

03-XuanGiacNgo.mp3

1.78 MB

04-XuanGiacNgo.mp3

1.95 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM