DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý Chí Xuất Trần

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 6/30/2007

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

1 - Chi Xuat Tran!!s.mp3

4.77 MB

2 - Chi Xuat Tran!!s.mp3

4.88 MB

3 - Chi Xuat Tran!!s.mp3

4.56 MB

4 - Chi Xuat Tran .!!s.mp3

3.62 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM