DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý Nghĩa Phật Đản - 2009

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/30/2009

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01-Y nghia Phat Dan_2009.mp3

20.2 MB

02-Y nghia Phat Dan_2009 (1).mp3

13.42 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM