DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý Nghĩa Tây Thiên

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên ngày 11/30/2005

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

track01.mp3

0.75 MB

track02.mp3

0.86 MB

track03.mp3

0.98 MB

track04.mp3

0.84 MB

track05.mp3

0.82 MB

track06.mp3

0.89 MB

track07.mp3

0.75 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM