DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý Nghĩa Trở Về Tánh Giác

Giảng tại Thiên viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/30/2008

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

069 Y NGHIA TRO VE TANH GIAC 01-04-07.mp3

4.15 MB

070 Y NGHIA TRO VE TANH GIAC 01-04-07.mp3

2.74 MB

071 Y NGHIA TRO VE TANH GIAC 01-04-07.mp3

3.65 MB

072 Y NGHIA TRO VE TANH GIAC 01-04-07.mp3

3.95 MB

073 Y NGHIA TRO VE TANH GIAC 01-04-07.mp3

4.4 MB

074 Y NGHIA TRO VE TANH GIAC 01-04-07.mp3

4.32 MB

075 Y NGHIA TRO VE TANH GIAC 01-04-07.mp3

3.4 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM