DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Yếu Chỉ Tâm Kinh Bát Nhã

Giảng tại Hội Tánh Không ngày 9/30/2009

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 GIOI THIEU 18.09.2009 HOI TANH KHONG.mp3

1.05 MB

02 YEU CHI TAM KINH BAT NHA 18.09.2009 HOI TANH KHONG.mp3

1.4 MB

03 YEU CHI TAM KINH BAT NHA 18.09.2009 HOI TANH KHONG.mp3

1.6 MB

04 YEU CHI TAM KINH BAT NHA 18.09.2009 HOI TANH KHONG.mp3

1.58 MB

05 YEU CHI TAM KINH BAT NHA 18.09.2009 HOI TANH KHONG.mp3

1.56 MB

06 YEU CHI TAM KINH BAT NHA 18.09.2009 HOI TANH KHONG.mp3

1.46 MB

07 YEU CHI TAM KINH BAT NHA 18.09.2009 HOI TANH KHONG.mp3

1.07 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM