DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Yếu Chỉ Thiền Định

ngày 11/30/2006

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

01 YEU CHI THIEN DINH (TT PHAP LOA 15.11)!!s.mp3

4.22 MB

02 YEU CHI THIEN DINH (TT PHAP LOA 15.11)!!s.mp3

4.54 MB

03 YEU CHI THIEN DINH (TT PHAP LOA 15.11)!!s.mp3

7 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM