DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nhà Thiền Ứng Dụng Bát Nhã Như Thế Nào?

Giảng tại Trường Trung cấp Phật Học Hà Nội ngày 4/30/2004

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NhaThienUngDungbatNha_01.mp3

1.08 MB

NhaThienUngDungbatNha_02.mp3

0.24 MB

NhaThienUngDungbatNha_03.mp3

0.03 MB

NhaThienUngDungbatNha_04.mp3

0.61 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM