DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Sự Đồng Khác Giữa Thiền Tông Và Tịnh Độ Tông

Giảng tại Trường Trung cấp Phật Học Hà Nội ngày 4/30/2004

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

SuDongKhacGiuaThienTongVaTinhDoTong_01.mp3

0.73 MB

SuDongKhacGiuaThienTongVaTinhDoTong_02.mp3

0.84 MB

SuDongKhacGiuaThienTongVaTinhDoTong_03.mp3

0.75 MB

SuDongKhacGiuaThienTongVaTinhDoTong_04.mp3

1.12 MB

SuDongKhacGiuaThienTongVaTinhDoTong_05.mp3

1.08 MB

SuDongKhacGiuaThienTongVaTinhDoTong_06.mp3

0.79 MB

SuDongKhacGiuaThienTongVaTinhDoTong_07.mp3

0.6 MB

SuDongKhacGiuaThienTongVaTinhDoTong_08.mp3

0.42 MB

SuDongKhacGiuaThienTongVaTinhDoTong_09.mp3

1.2 MB

SuDongKhacGiuaThienTongVaTinhDoTong_10.mp3

0.77 MB

SuDongKhacGiuaThienTongVaTinhDoTong_11.mp3

1.06 MB

Nguồn: Phật tử Đăng Chân

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM