DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Cửa Thiền Hé Mở

Giảng tại ĐẠO TRÀNG THÁI TUỆ ngày 5/30/2001

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

CuaThienHeMo_01.mp3

1.17 MB

CuaThienHeMo_02.mp3

2.41 MB

CuaThienHeMo_03.mp3

2.32 MB

CuaThienHeMo_04.mp3

2.33 MB

CuaThienHeMo_05.mp3

2.54 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM