DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Một Cái Biết Suốt Cả Xưa Nay

Giảng tại Đạo tràng Thái Tuệ ngày 1/6/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

MotcaiBietSuotCaXuaNay_01.mp3

2.82 MB

MotcaiBietSuotCaXuaNay_02.mp3

2.78 MB

MotcaiBietSuotCaXuaNay_03.mp3

1.45 MB

MotcaiBietSuotCaXuaNay_04.mp3

2.98 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM