DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tổ Sư Thiền

Giảng tại ĐẠO TRÀNG THÁI TUỆ ngày 1/30/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ToSuThien_01.mp3

1.23 MB

ToSuThien_02.mp3

3.04 MB

ToSuThien_03.mp3

1.56 MB

ToSuThien_04.mp3

2.61 MB

ToSuThien_05.mp3

2.46 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM