DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tâm Thể Tinh Khôi

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 6/30/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TamTheTinhKhoi_01.mp3

1.12 MB

TamTheTinhKhoi_02.mp3

2.35 MB

TamTheTinhKhoi_03.mp3

2.76 MB

TamTheTinhKhoi_04.mp3

2.85 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM