DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tìm Chân Lý

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 9/30/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TimChanLy_01.mp3

2.04 MB

TimChanLy_02.mp3

2 MB

TimChanLy_03.mp3

1.75 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM