DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tu Thiền Có Chứng Đắc Hay Không

Giảng tại ĐẠO TRÀNG TUỆ QUANG ngày 12/30/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TuThienCoChungDacHayKhong_01.mp3

1.8 MB

TuThienCoChungDacHayKhong_02.mp3

1.67 MB

TuThienCoChungDacHayKhong_03.mp3

3.06 MB

TuThienCoChungDacHayKhong_04.mp3

0.91 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM