DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ta Là Gì

Giảng tại ĐẠO TRÀNG TUỆ QUANG ngày 4/30/2001

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TaLaGi_01.mp3

2.22 MB

TaLaGi_02.mp3

2.41 MB

TaLaGi_03.mp3

2.43 MB

TaLaGi_04.mp3

2.07 MB

TaLaGi_05.mp3

1.92 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM