DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý Nghĩa Tùy Duyên

Giảng tại ĐẠO TRÀNG TUỆ QUANG ngày 6/30/2001

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

YNghiaTuyDuyen_01.mp3

1.27 MB

YNghiaTuyDuyen_02.mp3

2.86 MB

YNghiaTuyDuyen_03.mp3

1.7 MB

YNghiaTuyDuyen_04.mp3

1.68 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM