DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tâm Thiền

Giảng tại ĐẠO TRÀNG TUỆ QUANG ngày 8/30/2001

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TamThien_01.mp3

2.62 MB

TamThien_02.mp3

2.49 MB

TamThien_03.mp3

2.52 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM