DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ngũ Ấm

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/25/2000

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NguAm_01.mp3

2.78 MB

NguAm_02.mp3

2.56 MB

NguAm_03.mp3

2.52 MB

NguAm_04.mp3

2.34 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM