DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tìm lại Chính Mình

Giảng tại Thiền Viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đa Lạt ngày 8/30/1999

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TimLaiChinhMinh_01.mp3

2.15 MB

TimLaiChinhMinh_02.mp3

2.84 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM