DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Cái Biết Sờ Sờ

Giảng tại Thiền viện Trúc lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/25/1997

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TRACK01.mp3

2.25 MB

TRACK02.mp3

2.23 MB

TRACK03.mp3

2.58 MB

TRACK04.mp3

1.95 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM