DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Con Đường Trở Về

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

ConDuongTroVe_01.mp3

2.34 MB

ConDuongTroVe_02.mp3

2.37 MB

ConDuongTroVe_03.mp3

2.31 MB

ConDuongTroVe_04.mp3

1.81 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM