DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Năm Thứ Trói Buộc

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà lạt ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NamThuTroiBuoc_01.mp3

2.22 MB

NamThuTroiBuoc_02.mp3

2.43 MB

NamThuTroiBuoc_03.mp3

1.57 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM