DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ứng Dụng Lý Nhân Quả

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

UngDungLyNhanQua_01.mp3

2.66 MB

UngDungLyNhanQua_02.mp3

2.61 MB

UngDungLyNhanQua_03.mp3

2.54 MB

UngDungLyNhanQua_04.mp3

2.8 MB

UngDungLyNhanQua_05.mp3

1.51 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM