DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Tức Tâm Tức Phật

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

TucTamTucPhat_01.mp3

2.55 MB

TucTamTucPhat_02.mp3

2.35 MB

TucTamTucPhat_03.mp3

2.16 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM