DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nói Chuyện Với Đoàn Công Giáo

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NoiChuyenVoiDoanCongGiao_01.mp3

2.3 MB

NoiChuyenVoiDoanCongGiao_02.mp3

2.13 MB

NoiChuyenVoiDoanCongGiao_03.mp3

1.41 MB

NoiChuyenVoiDoanCongGiao_04.mp3

1.94 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM