DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Ý Nghĩa Tu Tâm

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

YNghiaTuTam_01.mp3

2.67 MB

YNghiaTuTam_02.mp3

2.73 MB

YNghiaTuTam_03.mp3

4.13 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM