DANH MỤC THUYẾT PHÁP
THIỀN TÔNG VIỆT NAM

Nói Thêm Về Cái Biết Sờ Sờ

Giảng tại Thiền viện Trúc Lâm Phụng Hoàng - Đà Lạt ngày 12/25/2002

TT. Thích Thông Phương


SỐ THỨ TỰ

DUNG LƯỢNG

NGHE PHÁP

TẢI XUỐNG

NoiThemVeCaiBietSoSo_01.mp3

2.42 MB

NoiThemVeCaiBietSoSo_02.mp3

2.66 MB

NoiThemVeCaiBietSoSo_03.mp3

2.42 MB

  THIỀN TÔNG VIỆT NAM